MENU

Zkrutná pružina

Zkrutná pružina je šroubovitá válcová pružina mající alespoň jeden a půl činného závitu. Je způsobilá přijímat vnější síly působící v jejích rovinách kolmých k ose vinutí působící kroutící moment ve smyslu svinování nebo rozvinování.

Drát zkrutné pružiny je při pracovní činnosti pružiny namáhán na ohyb.

VÝSLEDNÝ PRODUKT

Jak se vyrábí