MENU

O firmě

Firma ETC spol. s r. o. vznikla v roce 1991. Sídlí v Praze 10, Nad Vršovskou horou 3020.

Od roku 1993 se zabývá výrobou pružin.

Od samého počátku se zaměřila na výrobu přesných a technologicky náročných pružin, především pro automobilový, elektrotechnický a strojírenský průmysl.

Přelomovým rokem pro rozvoj výroby byl rok 2000.

Firma získala certifikát ČSN IN ISO 9001: 2001 a v tomtéž roce jako první firma v ČR zakoupila nejnovější technologii (stroj FMU 1) na výrobu zkrutných, tažných a tvarových pružin.

Předpokládáme, že tímto budeme moci svým odběratelům nabídnout kvalitní služby a splnit všechny jejich požadavky.

Dokument Politika jakosti k nahlédnutí zde.