Produkty pružin

Tlačné pružiny

Tlačné pružiny Tlačná pružina je šroubovitá válcová pružina se stálou vůlí mezi činnými závity způsobilá přijímat vnější síly působící v její ose proti sobě; drát tlačné pružiny je při pracovní činnosti pružiny namáhán na krut.

Tažné pružiny

Tažné pružiny Tažná pružina je šroubovitá válcová pružina s obvykle k sobě přiléhajícími činnými závity způsobilá přijímat vnější síly působící v její ose od sebe; drát tažné pružiny je při pracovní činnosti pružiny namáhán na krut.

Tvarové pružiny

Tvarové pružiny Tvarová pružina je pružina libovolného prostorového tvaru způsobilá přijímat vnější síly v rovinách, nebo osách ve smyslu ohýbání jejího tvaru; drát tvarové pružiny může být při pracovní činnosti pružiny namáhán na ohyb i krut.

Zkrutné pružiny

Zkrutné pružiny Zkrutná pružina je šroubovitá válcová pružina mající alespoň jeden a půl činného závitu, způsobilá přijímat vnější síly působící v jejích rovinách kolmých k ose vinutí působící kroutící moment ve smyslu svinování nebo rozvinování; drát zkrutné pružiny je při pracovní činnosti pružiny namáhán na ohyb.

Malosériová výroba

Velkosériová výroba